MaridaHotel

Marida Hotel

İstanbul merkezli  bir aile şirketinin  şubesi  olan  Marida Hotel  ailenin ikinci  oteli olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul’da Marida Otel 1  olarak  açılan  ve  memleketimde  dikili bir  ağacım,   ilçeme ve ilçe halkıma yeni bir iş kapısı düşüncesi ile  Dargeçit  Marida  Otel 2  inşaatına 2018 yılının başlarında başlanmış ve 2019 sonlarında  bitmiştir. Dargeçit  merkezinde...

Devamını oku...
  • Konum Dargeçit
  • Şehir Mardin/Türkiye
  • E-posta maridahotel@gmail.com
  • Telefon 0482 381 33 47
  • Adres Bahçebaşı Mah. Şehit Halil İbrahim AKSOY Cd. No:13 Dargeçit/MARDİN

Marida Hotel

İstanbul merkezli  bir aile şirketinin  şubesi  olan  Marida Hotel  ailenin ikinci  oteli olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul’da Marida Otel 1  olarak  açılan  ve  memleketimde  dikili bir  ağacım,   ilçeme ve ilçe halkıma yeni bir iş kapısı düşüncesi ile  Dargeçit  Marida  Otel 2  inşaatına 2018 yılının başlarında başlanmış ve 2019 sonlarında  bitmiştir. Dargeçit  merkezinde, Dargeçit’in mimari yapısına  uygun modern bir şekilde; 25 oda, Toplantı Salonu, Spor Salonu, Açık Büfe Kahvaltı Salonu,Teras Cafe  şeklinde inşa edilmiştir. Mimari yapısı  ve şık iç tasarımı  ile yörenin en iddialı otellerinden biri  olma  özelliğine  sahiptir.

Dargeçit  bölgesinde  örnek  bir konaklama  geçirmek için Dargeçit Marida Otel 2’yi gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

 

Marida Hotel: Tanıtım

TARİHÇE

Mardin  ilinin bir ilçesidir. Tarihi çok eskilere  dayanan Dargeçit’in  bilinen eski meskünlarının  burada yaşayan Süryüniler, Ermeniler ve Kürtler olduğu biliniyor. Millattan sonra 4. Yüzyılda Samanilerin iktidarı  döneminde Dargeçit ve yöresi Hristiyanlıkla tanışır. Odönemde Hristiyanlaşan kesim yalnızca yörede  yaşayan  Süryanilerdir. Kürtler ise o dönemde Zerdüşt inancına mensupturlar. Arapların bölgeye gelmesiyle Kürtler İslam dinine geçerler. Çok dinli bir yer olan  Dargeçit Müslüman, Hristiyan(Ortadoks ve Katolik) ve  Yezidileri barındırmıştır. Mezopotamya’nın yani Dicle ve Fırat arasındaki bölgenin  insanlık tarihinin ve medeniyetinin başladığı yer olduğunu dikkate alırsak Dargeçit’in tarihinin ne kadar eskilere dayandığını anlayabiliriz. Dargeçit’e ilk  yerleşenlerin Mardokeliler  diye bilinen bir aile olduğu rivayet ediliyor. Kesin olarak hangi  tarihte  olduğu bilinmemekle  beraber  Süryani bir ailenin  şehri kurduğu söyleniyor. Zamanla aldığı  göçlerle büyüyen  Dargeçit 1900’lerin başında beş yüz ailenin  yaşadığı bir şehir oluyor. I. Dünya  savaşından  sonra ekonomik bunalıma girdi. Bazı Süryaniler  daha rahat bir yaşam sürmek için Avrupa ülkelerine göç ederler. Göçler sonucu Dargeçit  nüfusu azalmıştır. Dargeçit ilçesi 1987 yılında Midyat ilçesinden ayrılarak ilçe olmuştur. Dargeçit’te eskiden Müslüman  Hristiyan nüfus birlikte  yaşamaktaydı  ancak şimdi sadece Müslüman  Nüfus yaşamaktadır.

 COĞRAFYA

Dargeçit, Güneydoğu Anadolu  Bölgesinin güneyindeki  Mardin iline  bağlı şirin bir ilçe merkezidir.Yüz ölçümü yaklaşık  550 km²'dir.

Ortalama rakım 900 m civarındadır. Doğusunda Şırnak ilinin Güçlükonak ilçesi, batısında Midyat, Kuzeyinde Batman iline bağlı Gerçüş, güneyinde ise Şırnak iline bağlı İdil ilçesi bulunmaktadır.

Dargeçit ilçesi, 37-38 Kuzey paralelleri ile 41-42 Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

 

Dargeçit ilçesinin çok yüksek dağları yoktur. Dargeçit ilçesi sırtını iki tepeye dayamıştır. En yüksek sayılan dağı ilçenin kuzeydoğusunda yer alan SİTE dağıdır.

 

İlçe topraklarının büyük bir kısmı palamut ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık araziden oluşmuştur. Bu ormanlık alanlar insanların tahribi sonucunda ormanlık vasfını yitirmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar orman kalıntıları olarak varlığını koruyan meşe ve palamut ağaçlarıdır. Son yıllarda buna karşı birçok önlem alındı.

İlçenin 10-12 km uzaklığında Ilısu Köyü yakınlarından Dicle Nehri geçmektedir. Ilısu köyü Dicle Nehri üzerinde  2008 yılında yapımına başlanan Ilısu Barajı şuan bitmiş olup su tutmaya başlamıştır, Türkiye’nin 100 yıllık vizyonu arasında bulunan bu baraj  ile bölgenin  kaderi değişmiştir. Bu baraj sayesinde  yeni yollar, kamu kurumları, yeni köyler  inşa edilmiştir. Baraj tam olarak bittiğinde  yöre halkı, sulu tarım, balıkçılık ve su turizmi gibi yeni iş alanlarına kavuşacaktır. Türkiye’nin ikinci büyük, kendi tipinde Dünyada birinci olan ılısu barajı bölge halkının kaderini değiştirecek derecede önem arz etmektedir.

-İlçeye 10-12 km  uzaklıkta bulunan Ilısu Köyü Kaplıcaları mineral bakımından çok zengin  bir yere sahip olup   sağlık turizmi konusunda önemli bir yere sahiptir.

 

İlçeye bağlı Kuyubaşı yakınında yer altından çıkan suyla sulu tarım yapılmaktadır. Dargeçit ilçemize geldiğinizde Gülbiş'e uğramadan sakın gitmeyiniz. Burada etrafı ağaçlandırılmış bir havuz bulunmaktadır. Gülbiş ideal piknik yeridir. Çok eski bir geçmişi olan Gülbiş yörenin en verimli,sulu tarımın yapıldığı bir yer olup, eskiden pirinç ekiliyordu, şuan akla gelebilecek bütün sebzeler ekilebiliyor.

 

İlçenin  doğal bir gölü  bulunmamaktadır ancak Ilısu Barajı  ile yörenin en büyük yapay gölü olacaktır.

 

Dargeçit ilçesi arazi dağılımı

 

Yüzölçümü 1000 km² Tarla arazisi 15.865 hektar. Sebze arazisi 562 Hektar. Meyvelik 3.411 hektar Çayır-Mera 145.205 hektar Koruluk-Orman 140.756 hektar Tarıma elverişsiz arazi 140.756 hektar Kullanılmayan arazi 39.601 hektar.

İlçede karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Rüzgarlar genellikle doğu ve güneydoğudan eser. Kış ve ilkbahar mevsimleri genellikle yağışlıdır. 4-Sosyal Durum 1990 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ilçenin merkez nüfusu 10.600 ilçeye bağlı köy ve mezraların nüfusu 19.000 alarak tespit edilmiştir. Toplam nüfus 29.600 olup bunların 17.000'i erkek ve 12.600'ü bayandır. 1997 yılında yapılan genel nüfus sayımında Dargeçit ilçesi toplam nüfusu facto nüfus(bulunan yere göre) 26.011, jure nüfus(İkametgaha göre) 26.497 olarak tespit edilmiştir. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Dargeçit ilçesi genel nüfusu 26.240 'dır. 1990 yılından sonra göç eden köylerin ilçe merkezine yerleşmesiyle ilçe merkezinin nüfusu artmıştır. İlçede 36 köy, 26 mezra ve 2 belde bulunmaktadır. İlçeye bağlı beldeler Kılavuz ve Sümer Beldeleridir. Dargeçit merkezinin toplam dört mahallesi bulunmaktadır; Saray mahallesi, Safa mahallesi, Tepebaşı mahallesi ve Bahçebaşı mahallesi. Dargeçit nüfusu 2018 yılına göre 28.555. Bu nüfus, 14.222 erkek ve 14.333 kadından oluşmaktadır.Yüzde olarak ise: %49,81erkek, %50,19 kadındır

 

Kiliseler

 Süryani Kadim Kiliseleri:

o Arbaye Mor Sabo Kilisesi (Şu an yıkık durumda)

o Arbaye Mor Gevargis Kilisesi (Şu an kapalı durumda)

o Kerboran, Merkez Meryem Ana Kilisesi (Şu an kapalı durumda)

o Kerboran, Merkez Mor Kuruyakos Kilisesi (Şu an açık durumda)

o Kerboran, Merkez Bethil Kilisesi (Şu an kapalı durumda)

o Kerboran, Merkez Süryani Katolik Kilisesi (Şu an kapalı durumda)

o Kerboran, Merkez Süryani Protestan Kilisesi (Şu an kapalı durumda)

 Ermeni Kiliseleri:

 Süryani Ortodoks Mezarlığı

 Süryani Protestan Mezarlığı

 Süryani Katolik Mezarlığı

 Ermeni Mezarlığı

Havaalanı ve Tarihi Mekanlara  Uzaklığı

 

Mardin Hava Limanı  ———120 km

Batman Hava Alanı     ———110 km

Şırnak Hava Alanı      ——— 85 km

Hasankeyf                  ———- 65 km

Ilısu Kaplıcaları          ———-12 km

Ilısu Baraji                  ———12 km

Boncuklu tarla           ———–12 km

Beyaz Su                    ———-  65 km

Dara Harabeleri         ———  115 km

Deyrul Umur Manastırı ——-  60 km

Mor Evning Manastırı   ——–85 km

Anıtlı Meryem Ana Kilisesi — 20  km

Cizre Kalesi                         — 74 km

Seyit Bilal Türbesi(Becirman)–23 km

Şeyh Halil Türbesi           ——- 5 km

Mardin Merkez                  —- 90 km

Midyat Merkez                    —-40 km

Resepsiyon-5
Resepsiyon-5
Resepsiyon
Resepsiyon Giriş – 2
Resepsiyon Giriş – 2
Resepsiyon
Giriş
Giriş
Resepsiyon
Resepsiyon-2
Resepsiyon-2
Resepsiyon
Resepsiyon
Resepsiyon
Resepsiyon
Spor girişi
Spor girişi
Detaylı
Yataklar
Yataklar
Detaylı
Masalar
Masalar
Detaylı
Oda mutfağı
Oda mutfağı
Detaylı
Oda salon
Oda salon
Detaylı
Duşa kabin
Duşa kabin
Detaylı
Yatak görünümü
Yatak görünümü
Detaylı
Oda içi
Oda içi
Detaylı
Koridor
Koridor
Detaylı
Balkon-2
Balkon-2
Detaylı
Mutfak girişi
Mutfak girişi
Detaylı
Bekleme alanı
Bekleme alanı
Detaylı
Dış-2
Dış-2
Dış Cephe
Dış-1
Dış-1
Dış Cephe
Bahçe-2
Bahçe-2
Bahçe
Bahçe-1
Bahçe-1
Bahçe
Koridor-4
Koridor-4
Koridor
Odalar-7
Odalar-7
Odalar
Odalar-6
Odalar-6
Odalar
Odalar-5
Odalar-5
Odalar
Koridor-3
Koridor-3
Koridor
Koridor-2
Koridor-2
Koridor
Odalar-4
Odalar-4
Odalar
Odalar-3
Odalar-3
Odalar
Odalar-2
Odalar-2
Odalar
Koridor-1
Koridor-1
Koridor
Odalar-1
Odalar-1
Odalar

Bize Ulaşın

maridahotel@gmail.com
0482 381 33 47
0552 484 69 47
Rezervasyon: Açık
Bahçebaşı Mah. Şehit Halil İbrahim AKSOY Cd. No:13 Dargeçit/MARDİN

İletişim Formu